Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kaukomaalaus Oy: työnhakijarekisteri

Tämä on Kaukomaalaus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§ ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietoturvaseloste.Laadittu 7.8.2018

 

 Rekisterinpitäjä

Kaukomaalaus Oy

Rengastie 10

60101 Seinäjoki

Puh.+358500368811

Y-tunnus 0776348-1

Kotipaikka: Parkano

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Anssi Turunen

Rengastie 10

60120 Seinäjoki

puh.+358500368811

anssi.turunen(at)kaukomaalaus.fi

 

Rekisterin tarkoitus

Työnhakijan lomakkeella ilmoittamat tiedot tallennetaan Kaukomaalaus Oy:n työnhakijarekisteriin. Tietoja käsitellää työnhakuprosessin hoitamiseksi sekä mahdollisten uusien työnhakusuhteiden hallintaan sekä siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu asianmukaiseen suhteeseen. Tämä suhde syntyy, kun työntekijä jättää työhakemuksen, jotta tulisi valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen.

 

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Käsittelemme työntekijärekisterin yhteydessä seuraavia työnhakijan henkilötietoja.

 • Tehtävä jota haet
 • Miltä alueelta haet töitä
 • Tieto työturvakortista
 • Palkkatoive
 • Henkilötiedot:*Nimi,osoite,puhelinnumero,sähköpostiosoite*
 • Koulutus
 • Kielitaito
 • Ajokortti
 • Edelliset työsuhteet
 • Muut työnhakijan ilmoittamat tiedot itsestään

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että voimme edetä työnhakuprosessissa.

Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän ip-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

Verkkosivusto käyttöön liittyvät ehdot

 • Verkkosivuilla vierailevan kävijän selaimen lähettämät tekniset tiedot, kuten ip-osoite.

Säilytämme valitsematta jääneiden henkilöiden tiedot yhden vuoden ajan valintapäätöksestä. Säilytysajan puitteissa työnhakijan on mahdollisuus selvittää, että olemme noudattaneet valintapäätöksessä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia päätöksiä. Tietoja säilytetään pitempään jos työnhakija tulee valituksi työtehtävään Kaukomaalaus Oy:ssä, tai säilytyksessä on lakiin perustyva syy.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työnhakijalta itseltään verkkosivuilla olevan työnhakulomakkeen kautta. Henkilötiedot antaa työnhakija itse.

Henkilön työnhakulomakkeen täyttämisen sekä www- selailun lisäksi välittyvät analytiikka-ja tekniset tiedot sekä IP-osoite.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Rekisteri on tarkoitettu vain Kaukomaalaus Oy:n käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena on viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun tuottamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Kaukomaalaus Oy huoltehtii riittävästä tietoturva tasosta lainsäädännön edellyttämällä tasolla.

 

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterissä käsiteltävät tiedot ovat suojattu asianmukaisesti. Kaukomaalaus Oy:ssä rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet palvelimella, niiden laitteistoiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Suojatulle palvelimelle pääsy on palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja, sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

 

Muutokset rekisteri-ja tietosuoja selosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri-ja tietosuojaselostetta. Suositelemme että tutustut rekisteri -ja tietosuoja selosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Yhteydenotto

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liityvissä asioissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti Kaukomaalaus Oy:öön.

 

Sähköpostitse: anssi.turunen(at)kaukomaalaus.fi

Postitse osoitteeseen Anssi Turunen, Kaukomaalaus Oy, Rengastie 10, 60120 Seinäjoki

 

Kaukomaalaus Oy vastaa tarkastuspyyntöön kuukauden kuluessa pyynnöstä, tarvittaessa  pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti.Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

 

Ota yhteyttä

Ammattimainen ja kokenut organisaatiomme pystyy tarjoamaan ratkaisun.

Pyydä tarjous ›

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä